Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2015 » Dzień Dziecka na Ukrainie (01.06.2015)

Dzień Dziecka, który odbył się w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskej w diecezji kamieniecko-podolskiej, zgromadził w tym roku ok. 1300 dzieci z różnych parafii z winnickiego i chmielnickiego województwa.

Tegorocznym hasłem było: „Pan Bóg mnie stworzył dla siebie". Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom, że święci towarzyszą wszystkim nam na drodze do nieba.

Pracą domową było przedstawienia patronów Zgromadzeń Zakonnych i parafii. Nie zabrakło tam św. Benedykta i św. Scholastyki, św. Faustyny czy Matki Teresy, św. Floriana i wielu innych świętych.

Świętym towarzyszyły nasze Siostry z Baru, Żmerynki, Szarogródu i Derebczyna. 

Zdjęcia dostępne są TUTAJ