Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2015 » Pielgrzymka Rodzin Osób Powołanych (09.05.2015)

Tradycyjnie z inicjatywy Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań w drugą sobotę maja, każdego roku organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę rodzin osób powołanych i tych, którzy wspierają powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Motywem pielgrzymki jest, jak zaznacza Bp Marek Solarczyk – delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań, „modlitwa dziękczynna za powołania oraz uproszenie nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego”.

Jak co roku na Jasną Górę udała się pielgrzymka 25 osobowa z Puław pod opieką s. Laury Wysockiej i ks. Tomasza Musieja. W sali Ojca Kordeckiego o godz. 10.00 wszyscy uczestnicy byli powitani przez przedstawicieli Konsulty Zakonów Żeńskich i Męskich.

Mszy św. o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył i homilię wygłosił bp Marek Solarczyk, a koncelebrował ks. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań. 

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Andrzej Grad, referent ds. powołań w Zakonie Paulinów, który nadmienił, że: „w sposób szczególny jesteście tymi, którzy biorą na siebie poniekąd odpowiedzialność za nasze życie, za naszą posługę, bo to w dużej mierze dzięki waszemu wsparciu możemy pracować, możemy dawać świadectwo o miłości Boga człowiekowi, do którego jesteśmy posyłani... ta nasza obecność jest przede wszystkim wielkim dziękczynieniem właśnie za was. Przez naszą modlitwę w imieniu wszystkich osób powołanych chcemy wam bardzo podziękować”.

Biskup Solarczyk podczas homilii mówił, że "jesteśmy tutaj po to aby odkryć piękno tej tajemnicy, że Pan Bóg wybiera ze świata tych, którym mówi: nie chcę, żebyście byli własnością świata, tego wszystkiego, co gdzieś gubi Boga, tego wszystkiego, co zasłania Boga, chcę, żebyście nie byli tylko na jakiś czas, w jakiejś części, ale całkowicie moją własnością. I to jest to wyzwanie, i pytanie, które stawiają sobie ci, którzy dopiero rozeznają powołania, to są pytania i decyzje, które towarzyszą tym, którzy już podejmują te drogi powołania, ale to są również i te pytania i wyzwania stające przed każdym, kto realizuje to powołanie kapłańskie, zakonne, konsekrowane, co zrobić, żeby w pełni, całym sercem, całą duszą, całym umysłem być własnością Boga”.

Na zakończenie Eucharystii ks. Marek Tatar powiedział, że powołanie jest głębokim misterium Boga, który pochyla się nad człowiekiem z miłości do niego, które dokonuje się w sercach młodych ludzi i w sercach osób bliskich. Nadmienił też, że powołanie to też jest zaproszenie do misterium, a więc każda osoba powołana i jej rodzina i jej najbliżsi uczestniczą w tym niezwykłym sposobie działania Pana Boga w świecie.

Po obiedzie  w konferencji o. Mariusz Tabulski (Definitor Generalny Zakonu Paulinów) powiedział o wytrwałości w modlitwie, które nie tylko dotyczy osób powołanych, ale również osoby wspierające powołanych, by nie dać się zniechęcić, bo na tej płaszczyźnie wszyscy jesteśmy kuszeni - chodzi o walkę duchową. Nadmienił, że Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym pokazał, że można się zmagać, płakać ale być wytrwałym.

Wszyscy pielgrzymi z naszej Parafii wrócili mocno podbudowani spotkaniem z Matką Bożą i Jezusem w Eucharystii, usłyszanym słowem Bożym i doświadczeniem wspólnoty.