Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2015 » Czuwanie modlitewne w Licheniu (02.05.2015)

W tym roku nasze Zgromadzenie przeżywało VII rok Nowenny przed Jubileuszem stulecia powstania naszej Rodziny Zakonnej. Tym razem zgromadziłyśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu, gdzie gościnnie przyjęli nas Księża Marianie – gospodarze tego miejsca kultu Bożego.

Hasłem przewodnim dnia skupienia było: W cichości i pokorze – „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Spotkaniu i modlitwie przewodniczył ks. prof. Marek Tatar, który wygłosił konferencję i kazanie oraz celebrował uroczystą Mszę świętą w intencji naszego Zgromadzenia. Do koncelebry dołączyli także zaproszeni kapłani: ks. prałat Wojciech Kochański, ks. prałat Józef Wysocki, ks. prałat Henryk Włoczewski – proboszczowie parafii konińskich, a także ks. prałat Jan Pawlak – proboszcz z Zielonej Góry i ks. dziekan Ryszard Gołda z Puław. Nie zabrakło także pięknej oprawy muzycznej dzięki obecności naszej scholi gregoriańskiej pod kierunkiem s. Gregorii.

Ten dzień skupienia, w którym uczestniczyły Wielebna Matka Martyna, S. Wikaria Krystiana oraz wiele sióstr z różnych placówek  był wyrazem modlitwy za nasze Zgromadzenie, okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za jego istnienie, a także  czasem dobrych wrażeń siostrzanych i wspólnotowych.

Bogu niech będą dzięki!

Zdjęcia dostępne są TUTAJ