Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2015 » Spotkanie opłatkowe w Domu Generalnym w Otwocku (04.01.2015)

Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań w gronie najbliższych. Korzystając z tej okazji wspólnota sióstr z Domu Generalnego w Otwocku gościła w swoich progach Przyjaciół i Dobroczyńców naszego Zgromadzenia.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. Andrzej Małek. Razem dziękowaliśmy Panu Bogu za obecność bliskich nam ludzi, za ich ofiarną pomoc, troskę i przyjaźń oraz prosiliśmy o potrzebne łaski i Bożą opiekę dla nich.

Następnie z ust wypłynęły słowa licznych kolęd, które sprawiły, że zapanowała atmosfera miłości, radości i wdzięczności. Po wspólnym kolędowaniu każdy otrzymał medalik św. Benedykta.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w refektarzu, które stanowiło jednocześnie wyraz wdzięczności sióstr za okazywaną pomoc i sympatię.

Bóg zapłać za wszystko

Niech Bóg błogosławi wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom!

Zdjęcia dostępne są TUTAJ