Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2014 » Nagroda Burmistrza dla Wolontariuszy ZS Nr 1 w Miechowie (24.01.2014)

Od ośmiu s. Donata Topa OSP lat prowadzi w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie młodzieżowy Wolontariat. Wolontariusze odwiedzają różne ośrodki pomocy społecznej na terenie całego Miechowa. W koordynacji tych działań pomagają katecheci i nauczyciele. Siostra Donata w sposób szczególny zajmuje się wolontariuszami, którzy odwiedzają Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo oraz wolontariatem misyjnym.

Jak zrodziła się ta inicjatywa?

Pragnąc odpowiedzieć na wezwanie bł. Jana Pawła II, który wzywał nas do tego, „abyśmy mieli wyobraźnię miłosierdzia”, podjęliśmy się realizacji projektu, któremu nadaliśmy nazwę „MOST NADZIEI”. Jest on adresowany do podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Miechowie. Naszym pragnieniem było obudzić w ich sercach nadzieję i wiarę w to, że nie są sami i że mogą liczyć na naszą pomoc.

Głównym celem naszego projektu jest integracja młodzieży ZS Nr 1 z osobami niepełnosprawnymi oraz ich wspólne zaangażowanie dla dobra innych. Realizujemy ten cel poprzez bezpośredni kontakt z niepełnosprawnymi podczas systematycznych odwiedzin, zapraszamy ich także do naszej szkoły.  Zależy nam na tym, aby zostały przełamane bariery psychiczne i aby nastąpiła zmiana stereotypowych sposobów myślenia o osobach upośledzonych. Dzięki tym spotkaniom wolontariusze odkrywają, jakie duchowe bogactwo kryją w sobie te osoby, do których dawniej bali się nawet zbliżyć. Przełamali w sobie bierność wobec cierpienia innych i odkryli radość płynącą z faktu okazywania miłosierdzia.

24 stycznia 2014 roku w Muzeum Ziemi Miechowskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Burmistrza – „Miechowskie Anioły”. To już VI edycja tego konkursu. Nagroda przyznawana osobom fizycznym oraz organizacjom pozarządowym. Ma na celu promowanie bezinteresownej aktywności społecznej na rzecz dobra innych.    

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne i organizacje, z terenu gminy Miechów, które w danym roku w sposób szczególny działały na rzecz dobra innych, swoją bezinteresowną aktywnością wspierały drugiego człowieka.

Osoby rekomendowane do nagrody, zgłaszane są w następujących kategoriach:  

- Przyjaciel Człowieka,  Młody Wolontariusz, Działalność Publiczna.

- Nagroda Burmistrza ma charakter honorowy i przyznawana jest w postaci statuetki „Miechowskiego Anioła".

Nagrodę Miechowskiego Anioła w kategorii „Młody wolontariusz” w imieniu Wolontariuszy ZS Nr 1 w OREW, odebrała z rąk Pana Burmistrza Dariusza Marczewskiego, uczennica klasy II S Justyna Gawęcka.

To ogromna radość i powód do dumy nie tyko dla Wolontariuszy, ale dla całej społeczności szkolnej.