Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2013 » Dzień św. Stanisława Kostki - parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach (21.09.2013)

Dnia 21 września 2013 roku, w kończącym się Tygodniu Wychowania, w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach odbyło się parafialne  świętowanie z okazji patronalnego święta dzieci i młodzieży: DNIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. I chociaż  właściwy dzień ŚWIĘTA przypadał we środę, przeniesione ono zostało na sobotę.  

Mieliśmy zamiar zorganizować je na zewnątrz, przed kościołem, jednak pogoda nam nie dopisała i dlatego spotkaliśmy się w parafialnej sali teatralnej.  Pomimo deszczu i zimna przyszły dzieci i młodzież, a także rodzice i dziadkowie (w sumie ok. 150 osób). Nie brakowało radości, wspólnej modlitwy i zabawy. 

Jesteśmy też wdzięczne za pomoc młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 i harcerzom z 1-ej Puławskiej Drużyny Harcerskiej "Orły" oraz Zawiszakom za wsparcie w opiece nad najmłodszymi parafianami.

Zdjęcia z festynu dostępne są TUTAJ