Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2013 » Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych (11.07.2013)

11 lipca w Uroczystość św. Benedykta w naszej otwockiej kaplicy można było usłyszeć werset „Przyjmij mnie Panie według słowa Twego, a żyć będę. I nie zawiedź nadziei mojej…” wyśpiewany drżącym głosem przez s. Przełożoną Ambrozję Kalinowską i s. Halinę Warowną, które obchodziły złoty jubileusz wieczystych ślubów.

To już pół wieku Siostry służą Kościołowi i Zgromadzeniu. Tego dnia znowu stanęły przed ołtarzem, aby wraz z Chrystusem Panem ofiarować się Ojcu i po raz kolejny złożyć Mu to co mają najcenniejsze - swoje życie. Po skończonej Eucharystii celebrowanej przez Arcybiskupa Warmińskiego Ks. Wojciecha Ziembę wszyscy udali się do refektarza, aby tam złożyć życzenia i gratulacje wytrwania w powołaniu drogim Siostrom Jubilatkom.

Zdjęcia z Uroczystości dostępne są TUTAJ