Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Archiwum » 2013 » Czuwanie Modlitewne Zgromadzenia na świętym Krzyżu (27.04.2013)

W sobotę 27 kwietnia 2013 r. w V roku Nowenny Lat przed uroczystością 100 rocznicy powstania Zgromadzenia, przeżywanym pod hasłem: OFIARA i WYNAGRODZENIE, zostałyśmy zaproszone przez Wspólnotę Sióstr z Borkowic na wspólną modlitwę do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Święty Krzyż to symbol Gór Świętokrzyskich położony w samym ich sercu na Łysej Górze. Znajdujące się tam sanktuarium jest najstarszym w Polsce i przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Według historii pierwszy kościół wzniosła tam Dobrawa, żona Mieszka I, w 966 r. na miejscu pogańskiej świątyni. W 1006 r. ich syn Bolesław Chrobry założył tam opactwo benedyktyńskie, które przetrwało aż do kasacji w 1819 r. Relikwie podarował kościołowi w XII w. św. Emeryk, syn węgierskiego króla Stefana. Obecnie jest to Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy sprawują też opiekę nad sanktuarium.

Według ustalonego wcześniej programu czuwanie rozpoczynało się o godz. 10.00. A więc Siostry z różnych miejsc Polski musiały wyjechać nad ranem czy nawet w środku nocy, aby dotrzeć na czas. Siostry z borkowickiej Wspólnoty zadbały o to, aby było czym się posilić i wzmocnić przed rozpoczęciem spotkania. O wyznaczonej godzinie stawiłyśmy się w Bazylice - w tym roku kościół Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej, a uroczyste ogłoszenie tego faktu nastąpi w czerwcu.

Wszystkich zebranych gorąco powitał o. superior Zygfryd Wiecha OMI. Następnie o. Kazimierz Bielak OMI, który jest duszpasterzem pielgrzymów, zaprezentował rys historyczny sanktuarium. Potem o. Dariusz Malajka OMI, który jest socjuszem mistrza nowicjuszy, wygłosił konferencję na temat ofiary i wynagrodzenia. Centrum dnia stanowiła Msza św. rozpoczynająca się o godz. 11.30. Pięknie w tym pobenedyktyńskim klasztorze zabrzmiał śpiew naszej zakonnej scholi, która przygotowała specjalny repertuar na tę okazję pod kierunkiem s. Gregorii Dworakowskiej OSB.

Po Liturgii, a także tradycyjnie polskim obiedzie znalazł się czas na osobistą modlitwę, umacnianie siostrzanej więzi, zwiedzanie kościoła i klasztoru oraz wędrowanie wokół zabudowań i całego sakralnego obiektu.

Ponownie wszyscy razem zebraliśmy się w Bazylice o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Adorację Relikwii. Wspominany już o. Dariusz dokonał wystawienia Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, a po adoracji uwielbienia pobłogosławił nas relikwiarzem i podawał Relikwie do ucałowania. Potem wspólnie odmówiliśmy Nieszpory i przyszedł czas na zakończenie spotkania. Matka Martyna Wysocka OSB w imieniu naszego Zgromadzenia na ręce o. Dariusza podziękowała kustoszom sanktuarium za gościnne przyjęcie nas i opiekę duchową podczas całego spotkania. Wyraziła również wdzięczność s. Przełożonej Esterze Strus OSB i wszystkim Siostrom z Borkowic, które podjęły trud przygotowania tego czuwania i wywiązały się z niego znakomicie.

Wróciłyśmy do siebie bogatsze o nowe wrażenia i doświadczenia, i osobistą refleksję. Może nie tylko mnie uparcie wracały w pamięci słowa z medalu i krzyża św. Benedykta: Krzyż święty niech będzie mi światłem…

Zdjęcia z Czuwania dostępne są TUTAJ 

  

Benedyktyński prosty krzyżu,
uczyń me życie jak najprostszym.
Bądź największym moim skarbem,
źródłem mądrości,
jedyną drogą,
jedynym celem.

 Benedyktyński prosty krzyżu,
- tyle w tobie pokoju,
- tyle ładu,
- tyle mądrości,
- i tyle, tyle miłości…

 Benedyktyński prosty krzyżu,
bądź moim wszystkim:
powszednim chlebem
i wielkim świętem
na każdą chwilę.

Amen.