Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Liturgia » Liturgia

„W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła (…) Uczestnicząc w liturgii nie jesteśmy tylko uczestnikami spotkania w jakimś mniejszym lub większym kręgu: promień tego kręgu wyznacza wszechświat, a szczególną cechą liturgii jest właśnie to, że pozornie zatrzaśnięte drzwi immanencji zostają otwarte, a ziemia i niebo spotykają się.” Słowa kard. Ratzingera określają rolę liturgii, która staje się uprzywilejowanym, wyjątkowym miejscem spotkania ludzi z Bogiem. Jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest spotkaniem i czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna czynność Kościoła nie dorównuje jej skuteczności, jak mówi soborowa Konstytucja o Liturgii.

Ponad 1400 lat wcześniej było to oczywiste dla św. Benedykta, który jasno to wyraził w 43 rozdziale swojej Reguły: „Nic nie może być ważniejsze od Służby Bożej”. Posłuszne temu wezwaniu naszego świętego zakonodawcy chcemy poznawać prawa rządzące liturgią i nade wszystko pobożnie, czynnie i świadomie w niej uczestniczyć. Bo liturgia to ciągłe rozszerzanie oczu i zmiękczanie serca, by nie ustało w tęsknocie „maranatha”, by rozpoznać Nadchodzącego.

Niegdyś w starodawnych stallach nad każdym modlącym się mnichem umieszczony był rzeźbiony anioł z instrumentem muzycznym lub otwartym Psałterzem na znak jedności liturgii i ku pamięci, że to anioł otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Bo to nie my "czynimy" liturgię, ale w niej uczestniczymy wraz z aniołami i świętymi, wpatrującymi się w oblicze Boga. Wystarczy poddać się rytmowi słów i gestów, by za cienką zasłoną znaków usłyszeć radość bijącego Bożego serca.