Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Liturgia » Wybrane dokumenty przedsoborowe

„Świadomość nieprzerwanej, wewnętrznej jedności historii wiary, która przejawia się w ciągle obecnej, rodzącej się z tej historii jedności modlitwy, jest czymś istotnym dla Kościoła.(…) Sobór Watykański II ani nie podał nic nowego do wierzenia , ani nie ulokował tego na miejscu dawnych rzeczy. Jednym z podstawowych elementów jego twierdzeń jest pragnienie kontynuowania i pogłębienia nauk poprzednich soborów, a szczególnie trydenckiego i watykańskiego I. Jedynym jego celem było utrzymanie praktyki tej samej wiary w zmienionych warunkach i ponowne jej ożywienie. W konsekwencji w reformie liturgii usiłowano zewnętrzne wyrazy wiary uczynić bardziej przejrzystymi. Miał to być jednak wyraz jedynej wiary, nie zaś jej rzeczowa zmiana.” W taki sposób kard. Ratzinger podkreślał wartość i aktualność całej tradycji liturgicznej Kościoła  w odpowiedzi na pytania stawiane przez redakcję jednego z niemieckich pism katolickich.

Konieczne staje się więc poznanie historycznego rozwoju różnorodnych form liturgicznych, by w pełni świadomie uczestniczyć w dzisiejszej liturgii Kościoła, która niesie w sobie tak bogatą spuściznę ponad 20 wieków historii. 

MOTU PROPRIO Św. Piusa X o muzyce "INTER PASTORALIS OFFICII SOLLICITUDINES"
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=294#id=84

Dekret św. Kongregacji dla spraw Sakramentów "QUAM SINGULARI" z 8 sierpnia 1910 o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=294#id=85

Encyklika Piusa XII "MEDIATOR DEI"
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_20111947.html

ENCYKLIKA PAWŁA VI „MISTERIUM FIDEI”
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/mysterium_fidei_03091965.html