Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Aktualności » Anielinkowe Rekolekcje Wielkopostne w Otwocku (20-22.03.2017)

Po raz 6 w historii Przedszkola Niepublicznego "Anielinek" w Otwocku zorganizowałyśmy rekolekcje dla rodziców. Mając kontakt z młodymi małżeństwami bardzo aktywnymi zawodowo, a także zauważając problemy współczesnych rodzin, trudności w komunikacji, wierności, obserwując wielką walkę duchową o rodzinę żyjącą na co dzień z Bogiem, chciałyśmy im pomóc, proponując czas na spotkanie z Bogiem.

Aby umożliwić rodzicom przyjście na rekolekcje zorganizowaliśmy opiekę nad dziećmi, którą sprawowały s. Józefa i s. Łucja.

Rekolekcje odbyły się w dniach 20-22 marca 2017 roku i poprowadził je ks. Jacek Smyk SAC, a ich myślą przewodnią były słowa  „WIERZĘ, CZYLI KRYSZTAŁOWA KULA”.

Każdy dzień rekolekcyjny zaczynał się od wprowadzenia w tematykę danego dnia. Po wprowadzeniu było mówione przez jedną z rodzin przedszkolnych świadectwo ich życia małżeńskiego. Małżonkowie dzielili się tym, jak udaje im się żyć z Bogiem w codzienności, jak walczą o swoją wierność, miłość, wiarę. Słowa świadectwa przemawiały do pozostałych słuchających małżeństw, bo każdy w swoim życiu zmaga się z wiarą, wiernością, uczciwości. Podczas rekolekcji każdy miał możliwość  skorzystania z Sakramentu Pojednania.

Czas rekolekcji był czasem bardzo bogatym w łaski i dary.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które swoją modlitwą, ofiarą, postem wspierały to Boże dzieło. Wiele osób mówiło jak wielką walkę musiało stoczyć z samymi sobą, małżonkiem, rodziną, pracą by przyjść i otworzyć się na działanie Ducha Świętego i za tą duchową ochronę modlitewną bardzo serdecznie dziękujemy.

ABY WE WSZYSTKIM BYŁ BÓG UWIELBIONY

Zdjęcia dostępne są TUTAJ