Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Aktualności » Jubileuszowe Czuwanie w Częstochowie (18.03.2017)

„Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył ?”

 Przez 9 lat nasze Zgromadzenie przygotowywało się duchowo do obchodów jubileuszu 100-lecia swego istnienia. Jednym z elementów tej Nowenny Lat były modlitewne czuwania w różnych Sanktuariach. 18 marca 2017 r. ponad 100 Sióstr z różnych polskich placówek zgromadziło się na nocnym czuwaniu na Jasnej Górze przed obliczem Czarnej Madonny.

Uczestniczyłyśmy w Apelu Jasnogórskim, następnie wielebna Matka Marcelina Kuśmierz powitała wszystkie Siostry oraz osoby świeckie, które wraz z siostrami przybyły na to modlitewne czuwanie, między innymi grupę kobiet „Benedictus” z Miechowa.

Ks. Kapelan Andrzej Małek SCJ wygłosił konferencję na temat radości przeżywania powołania do życia zakonnego w naszej benedyktyńskiej wspólnocie.

Modlitwie Różańcowej towarzyszyły piękne rozważania prowadzone przez S. Zuzannę i S. Dobrawę. Dziękowałyśmy za przeszłość naszej rodziny zakonnej i prosiłyśmy Maryję, by nadal otaczała nas swoją czułą opieką.

Centralnym punktem naszego modlitewnego spotkania była, sprawowoana o północy przez Księdza Kapelana, dziękczynna Eucharystia, z piękną oprawą liturgiczną i wspaniałym śpiewem w wykonaniu naszej zakonnej scholii. W homilii Ks. Kapelan nawiązując do czytań mszalnych, zachęcał nas abyśmy podczas tego spotkania, poczuły się jak Samarytanka przy studni, szczerze porozmawiały z Jezusem o swoim życiu i otworzyły swoje serca na dar „żywej wody”, który On nam nieustannie proponuje.

Po krótkiej przerwie na posiłek, który przygotowały nam Siostry z Otwocka, powróciłyśmy do Kaplicy Cudownego Obrazu, aby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, uwielbiać Boga, za wszystkie łaski, jakie zlewał na nasze Zgromadzenie w ciągu 100 lat jego istnienia. Rozważania podczas adoracji prowadziły S. Salomea i S. Teresita.

Ukoronowaniem naszego spotkania z Jasnogórską Królową, było uroczyste odczytanie przez Matkę Marcelinę „Jubileuszowego Aktu Zawierzenia Zgromadzenia” macierzyńskiej opiece Maryi.

Krótka konferencja Matki Marceliny na temat znaczenia wiary w naszym zakonnym życiu, ukazująca biblijne i benedyktyńskie przykłady świadków wiary, była wstępem do symbolicznego rozesłania w duchu tegorocznego hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Została zapalona wielka świeca jubileuszowa, ozdobiona herbem naszego Zgromadzenia. Następnie S. Wikaria Bożena zapalała od niej mniejsze świece przeznaczone dla poszczególnych wspólnot i przekazywała je uroczyście siostrom przełożonym lub innym reprezentantkom z każdej placówki, aby były zapalane w czasie modlitewnych spotkań sióstr.

Jako duchowy dar dla Maryi, tam na Jasnej Górze nasze Zgromadzenie podjęło jubileuszowe zobowiązanie odprawienia Nowenny Pompejańskiej w intencji uproszenia łaski nowych powołań.

Jutrznia odśpiewana o godz. 4:00 była ostatnim punktem naszego modlitewnego spotkania. Z błogosławieństwem Ks. Kapelana, siostry wyruszyły w drogę powrotną do swoich domów.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Matce Marcelinie i całemu Zarządowi Zgromadzenia za możliwość uczestniczenia w tak ubogacającym duchowo czuwaniu. Ojcom Paulinom dziękujemy za gościnność i dar modlitwy podczas Apelu Jasnogórskiego. Serdecznie dziękujemy S. Przełożonej Esterze i całej wspólnocie z Otwocka za zorganizowanie tego spotkania, za troskę nie tylko o nasze dusze ale i o ciało. Wszystkim siostrom dziękujemy za ten dar wspólnego trwania na modlitwie przed obliczem naszej Niebieskiej Matki w Jej Częstochowskim wizerunku.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ