Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Archiwum » 25-lecie powstania placówki w Biłgoraju

7 października 2008 roku udałyśmy się ze scholą do parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, by wraz z całym Zgromadzeniem zanosić dziękczynienie za 25 lat posługi Sióstr w tym miejscu. Uroczyste obchody Jubileuszu świętowałyśmy w dzień odpustowy – Matki Bożej Różańcowej.

Przed Mszą św. s. Asystentka Cypriana Konachowicz – pierwsza przełożona – zapoznała wszystkich obecnych z historią powstania tej placówki. mszę św. jubileuszową celebrował Ks. Bp Wacław Depo, Ks. Bp senior Jan Śrutwa, Ks. Proboszcz Witold Batycki i wielu przybyłych księży gości. W darach ofiarnych Przełożona Generalna Matka Martyna Wysocka, jako wotum wdzięczności, złożyła 25 róż. Pod koniec Mszy św. podziękowania w stronę Sióstr skierował Starosta Biłgoraja – p. Marek Onyszkiewicz, dzieci, młodzież i dorośli – wychowankowie Sióstr, a także przedstawiciele rodziców Sióstr wywodzących się z tej parafii. Na koniec głos zabrała Matka Generalna Martyna Wysocka dziękując Bogu za ten Jubileusz oraz wyrażając nadzieję, że doczekamy następnych jubileuszy, „aby we wszystkim był Bóg uwielbiony”.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ