Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Archiwum » Obrona rozprawy doktorskiej s. Gregorii Dworakowskiej OSB

Nie można chyba wymarzyć sobie piękniejszego dnia na życiowo istotne wydarzenie, jak Zwiastowanie Pańskie. W roku 2012 – 26 marca – pełnia łaski hojnie spłynęła na bohaterkę tego dnia, która rzeczywiście mogła odczuć Pana z sobą i w sobie i być szczęśliwą... To maryjne i chrystologiczne zarazem wydarzenie celebrowane w Kościele jako Uroczystość, stało się w pełni radosne dla naszego Zgromadzenia, które w tym roku zrodziło kolejnego doktora. W samo południe rozpoczęła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej s. Gregorii Dworakowskiej OSB na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w zakresie muzykologii. Praca doktorska zatytułowana Psalmodia Officium Divinum w polskich źródłach benedyktyńskich XV-XVII w. Studium modalno – estetyczne, została napisana pod kierunkiem p. dr. hab. Czesława Grajewskiego z UKSW, zaś recenzowana przez ks. prof. Ireneusza Pawlaka z KUL oraz ks. prof. dr. hab. Kazimierza Łataka CRL z UKSW. Obronie przewodniczył ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk SAC, prodziekan. trudny do rozszyfrowania, bo przenoszący do czasów dawnych i nut niecodziennych – był kolejną okazją do ukazania wielkiego potencjału intelektualnego, jaki drzemie w naszym Zgromadzeniu. Zebrani zaproszeni goście – na czele z Przełożoną Generalną, Matką Martyną Wysocką OSB oraz Wikarią Generalną, s. Krystianą Chojnacką i Siostrami Zgromadzenia – mieli tego dnia prawdziwą ucztę intelektualną i powód do chluby. Doktorantka zaprosiła zebranych do pochylenia się nad Jej odkryciem – drzemiącym w dawnych zapisach nutowych wybranych benedyktyńskich klasztorów w Polsce – ukazującym nie spotykane w innych miejscach specyficzne rozwiązania stosowane w zakończeniach antyfon i psalmodiach, których fragmenty i zaznaczone różnice dane nam było usłyszeć na własne uszy. Praca – jak podkreślono – iście benedyktyńska: precyzyjna, mozolna, absorbująca, ale – satysfakcjonująca, dająca poczucie dokonania... Ogłoszenie zaszczytnym tytułem – s. dr Gregorii Dworakowskiej OSB – po półtoragodzinnej walce na uczelnianej arenie dało podstawy do dziękczynienia Bogu za udzielone łaski, wyrażenia gratulacji i... wyjazdu na obiad w uczelnianym refektarzu. Cieszymy się, że w tak ważne dla Kościoła Święto Bóg obdarował nas kolejnym Jego Doktorem.

Zdjęcia dostępne TUTAJ