Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Nasze Zgromadzenie » Założycielka » Modlitwa Matki Założycielki do Najświętszego Serca Jezusa

O Najsłodsze Serce Jezusowe! Oto już dzień dzisiejszy zakończyłam i noc zaczynam. Uniżając się więc w głębokości nikczemności mojej, dzięki Tobie największe oddaję za wszystkie łaski Twoje i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego mnie wyświadczone, przepraszam za grzechy i niedoskonałości moje dziś popełnione, a za one jako też i za wszystkie całego życia mego z całej duszy mojej, ze wszystkich sił moich żałuję, jedynie dlatego, żem Cię najłaskawsze, czci i miłości najgodniejsze Serce Boga mego obraziła, zasmuciła i onemu się sprzeciwiła.

O! kto by mi to dał, abym nigdy Ciebie Boga mego nie obraziła. Brzydzę się Jezu mój, wszystkimi grzechami moimi i za pomocą łaski Twojej postanawiam więcej onych nie ponawiać. Abym te krzywdy Tobie ode mnie i innych ludzi dnia dzisiejszego popełnione nagrodziła; ofiaruję Twemu Najświętszemu Sercu Serce Najświętszej Maryi Panny, Matki Twojej, wszystkich świętych Twoich i serce moje, duszę moją i ten odpoczynek nocny, do którego na chwałę Twoją idę.

Składam mię Jezu w najsłodszym Sercu Twoim, tam się na zawsze zamykam, w Niem żyć i umierać pragnę. O Jezu, nadziejo moja! Niech mi życie da śmierć Twoja, niech się we Krwi Twej obmywam, w Sercu Twoim niech spoczywam. Przez mękę i śmierć Twoją zbaw o Jezu duszę moją. Jezus Nazareński, Król Żydowski niech mnie strzeże i broni od złej i od nagłej śmierci.

Amen.