Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Nagrania i filmy » Płyta Benedicamus Domino

Płyta 'Benedicamus Domino' została nagrana w 2008 roku. Powstała dzięki pragnieniu utrwalenia szlachetnego piękna łacińskiej monodii liturgicznej nieznanego autora, funkcjonującej jako żywa modlitwa liturgiczna w naszej codzienności. Zawiera ona proste śpiewy przeznaczone do wykonywania w czasie liturgii eucharystycznej lub oficjum brewiarzowego.

Rozpoczyna się i kończy wezwaniem "Błogosławmy Panu", na które chcemy odpowiadać - nie tylko przez śpiew, ale przede wszystkim święte życie - "Bogu niech będą dzięki". W codzienność - wypełnioną dziękczynieniem za wielkie dzieła Boże - wplatamy prośbę o zmiłowanie (Kyrie eleison), uwielbiamy Trójcę Przenajświętszą (Gloria), wychwalamy majestat Stwórcy (Sanctus) i wołamy o pokój (Agnus Dei). Kontemplujemy eucharystyczną tajemnicę obecności Jezusa, który jest naszą mocą (Psalmus responsorius) i słowem Ojca (Alleluja), którego chwała sięga aż po krańce ziemi (ant. Cantate Domino), należy się uwielbienie (ant. Venite adoremus) i który daje nam pokój oraz walczy za nas (ant. Da pacem). On jest naszą światłością (ant. Illuminatio mea), Jego sławią narody (ant. Benedicite gentes), On objawia się w naszym życiu przez miłość wzajemną (ant. Ubi caritas). My natomiast wyśpiewujemy hymn chwały wobec Tego, którego przyjmujemy z ołtarza (ant. Ex altari Tuo), a Jego słodka pamiątka daje sercu radość (hymn Jesu dulcis memoria). Ciało Chrystusa nas uświęca (Anima Christi), wydane za nas na krzyżu (ant. Ave verum), a przebite włócznią żołnierza staje się ofiarą naszego zbawienia (ant. Cor Jesu). Przyzywamy także orędownictwa Maryi, Matki Miłosierdzia (Salve Regina) oraz naszego patrona i Ojca - św. Benedykta (sekw. Laeta dies).

Wszystkie prezentowane tu śpiewy są niejako pochyleniem się w modlitewnej zadumie nad misterium życia, śmierci i chwalebnego zmartwychwstania naszego Jedynego Oblubieńca - Tego, który nas wezwał, byśmy trwały w Nim.

Niech przez dźwięki prostych, gregoriańskich melodii wyraża się nasze najgłębsze pragnienie "aby we wszystkim był Bóg uwielbiony" (Reguła św. Benedykta 57,9). 

BENEDICAMUS DOMINO

1. Benedicamus Domino Missa XI Orbis Factor
2. Kyrie
3. Gloria
4. Sanctus
5. Agnus Dei
6. Psalmus responsorius
7. Alleluja
8. Cantate Domino
9. Venite adoremus
10. Da pacem
11. Illuminatio mea
12. Benedicite gentes
13. Ubi caritas
14. Ex altari Tuo
15. Jesu dulcis memoria
16. Anima Christi
17. Ave verum
18. Cor Jesu
19. Salve Regina /tonus simplex/
20. Salve Regina /tonus solemnis/
21. Laeta dies
22. Benedicamus Domino