Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Nagrania i filmy » Płyta Fidelis servus Benedictus

Płyta 'Fidelis servus Benedictus' została nagrana w 2011 roku. Repertuar chorałowy przedstawiony w tym nagraniu ukazuje własne śpiewy naszej rodziny zakonnej, śpiewy ku czci św. Benedykta. Ks. dr Piotr Paćkowski we wstępie do płyty napisał: 'We wszelkich dokumentach Kościoła, tych dotyczących wprost muzyki bądź tych o liturgii, podkreśla się nieustannie rolę, wagę i pierwsze miejsce chorału gregoriańskiego. Każdy uczący się muzyki dowiaduje się z definicji tego śpiewu, iż jest to cantus proprius, czyli śpiew własny liturgii rzymskiej Kościoła Katolickiego. Jednocześnie od wielu lat nie słychać tej muzyki w naszych kościołach katedralnych, parafialnych, w sanktuariach czy też w kościołach i kaplicach zakonnych (...). Przyczyn takiego stanu rzeczy jest z pewnością bardzo wiele. Jedną z najważniejszych wydaje się być zerwanie z tradycją i pójście na łatwiznę na gruncie śpiewu kościelnego. Mamy skłonność, by do celebracji liturgicznych wprowadzać muzykę miłą, lekką i przyjemną. Takiego charakteru z pewnością nie ma chorał. To muzyka wymagająca. Wymagająca nie tyle wirtuozerii w technice wokalnej, nie tyle zdobycia skomplikowanej wiedzy teoretycznej lecz nade wszystko podejścia do samych obrzędów z wiarą i pokorą, z otwartością na działanie Boga, z potrzebą absolutnego ukierunkowania się na Niego. To muzyka, która wymaga nie tyle edukacji, co formacji. I to formacji stałej i długotrwałej. Samo praktykowanie tego cantus proprius staje się jednym z ważnych elementów formacji'.

FIDELIS SERVUS BENEDICTUS

1. Dzisiaj świat cały
2. Vir Dei Benedictus
3. Bracia, wszyscy razem
4. Amen dico vobis
5. O Benedykcie, skarbie Króla niebios
6. Fidelis servus
7. Gdy nadszedł koniec dawnego porządku
8. In virtute tua
9. Równy prorokom dawnego Przymierza
10. Gaudeamus
11. Kyrie IV
12. Gloria IV
13. Domine praevenisti
14. Alleluia/Vir Dei Benedictus
15. Laeta dies
16. Desiderium
17. Sanctus IV
18. Agnus Dei IV
19. Semel iuravi