Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Aktualności » Spotkania ze św. Hildegardą w Warszawie i Żorach (4-5.10.2014)

KU PEŁNI...

Rzeczywiście, tak w dużym skrócie można byłoby nazwać to wszystko, co stało się udziałem uczestników spotkań ze św. Hildegardą w Warszawie i w Żorach w  dniach 4-5.10.2014 r.

Dwa różne i dwa wielkie dni. Różni ludzie, różne miejsca, różne scenariusze: pokamedulski kościół na warszawskich Bielanach i młoda parafia w Żorach – Kleszczówce. III Kongres św. Hildegardy i VIII Festiwal Fide et amore. Wspólna modlitwa, wykłady, spotkania, rozmowy, konsultacje i piękny koncert, a właściwie ubogacenie liturgii eucharystycznej i liturgii godzin – nieszporów przez Scholę Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Benedicamus Domino, która swym śpiewem – przed Najświętszym Sakramentem, w obecności relikwii św. Hildegardy z Bingen – łączyła niebo z ziemią.

O Hildegardzie z Bingen, zwłaszcza w ostatnich latach, mówi się i pisze wiele. Niestety, swoiste przełożenie akcentów zmienia optykę postrzegania tej Świętej, która była przede wszystkim benedyktynką, wychowaną w klasztorze, gdzie duch liturgii, modlitwy i pracy, zasłuchanie w Pismo Święte i słowo Reguły św. Benedykta było priorytetem. Bez tego kontekstu - w życiu prorokini germańskiej, Sybilli znad Renu - nic, albo niewiele by się nie wydarzyło. Redukowanie wiedzy i opinii o Hildegardzie z Bingen jako świętej od orkiszu, skutecznej diety czy muzyki jest więc z założenia błędem. Bogata spuścizna, jaką pozostawiła po sobie nasza Święta, pozwala nam na traktowanie jej jako towarzysza drogi, ponieważ w wielu sytuacjach właśnie od Niej możemy oczekiwać wsparcia i konkretnej podpowiedzi: w kryzysach, osamotnieniu, trudnych relacjach, braku pojednania, nieprzebaczeniu, duchowym strapieniu, chorobie, walce cnót z wadami etc.

Taki właśnie cel przyświecał obydwu spotkaniom, w których organizatorzy pragnęli pokazać Hildegardę z Bingen jako doktora Kościoła na nasze czasy, bliską nam; kobietę, która w swoim życiu przeżyła i wycierpiała wiele; mniszkę, która swoją wspólnotę doprowadziła do duchowego rozkwitu, zwykłych ludzi do zdrowia i życia Ewangelią, a siebie - do świętości.

Mamy nadzieję, że wspólnie przeżyte chwile modlitwy i spotkania uzdolnią i nas do spełnienia pragnienia naszej świętej, która słowami Jezusa zapisanymi u św. Jana (J 10,10) streszczała je następująco: chcę, aby mieli życie i mieli je w obfitości...

Zdjęcia dostępne są TUTAJ

Nieszpory transmitowane w TV Trwam można zobaczyć TUTAJ