Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » Aktualności » Gdańsk (29.06-2.07.2013)

Tuż po zakończeniu roku szkolnego, 29 czerwca, nasza schola Benedicamus Domino, wyjechała nad morze. Bynajmniej nie po to, by korzystać z nadmorskiego klimatu i słońca.

Celem, dla którego siostry scholanki przyjechały do Gdańska, była „śpiewo-kwesta” na rzecz nowopowstającego domu w Puławach.

Dzięki wielkiej życzliwości s. Przełożonej Rajmundy i gdańskiej wspólnoty udało się scholi kwestować w kilku miejscach. 29 czerwca wieczorem schola śpiewała podczas Mszy św. w kościele św. Krzyża w gdańskim Wrzeszczu, gdzie duszapasterzują oo. Jezuici. Po Mszy św. miała miejsce krótka medytacja nad poszczególnymi artykułami wiary z Credo w oparciu o wybrane utwory gregoriańskie. Siostry scholanki rozprowadzały wydaną rok temu płytę zawierającą repertuar gregoriański o św. Benedykcie, z której dochód przeznaczony był w całości na ośrodek w Puławach, jak również zbierały dobrowolne ofiary.

W niedzielę, 30 czerwca, schola modliła się razem z parafianami katedry w Oliwie podczas wszystkich Mszy św. wykonując śpiewem wybrane części mszalne, a także po Mszach św. zapraszała wiernych na medytację Credo. Dzięki serdecznym zachętom ks. proboszcza Zbigniew Zielińskiego zostały rozprowadzone wszystkie płyty CD, a wiele osób pytało o możliwość bezpośredniej pomocy przy wznoszeniu ośrodka wychowawczego w Puławach.

W poniedziałek, 1 lipca, schola modliła się śpiewem podczas Mszy św. o godz. 12, w dominikańskim kościele św. Mikołaja. Po Mszy Św. miała miejsce, jak dnia poprzedniego, śpiewana medytacja „Misterium fidei”. Wieczorem, niejako na uwieńczenie pobytu scholi w Gdańsku, siostry uczestniczyły w Mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego w Brzeźnie, gdzie także zaprezentowały program „Misterium fidei”.

We wszystkich miejscach, w których dane było scholi modlić się śpiewem i zbierać ofiary na dom w Puławach, okazano siostrom wiele dobra i życzliwości. Za wszelkie oznaki serdeczności i pomocy wszystkim dobrodziejom wyrażamy chrześcijańską wdzięczność. Bóg zapłać!

Zdjęcia dostępne są TUTAJ

Zachęcamy do oglądania naszych filmów na kanale BenedicamusDomino1