Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » O nas » Trochę historii

Schola zakonna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek powstała w 2005 roku z dwóch przyczyn. Pierwsza z nich to potrzeba zaistnienia stałego zespołu osób wykonujących śpiewy podczas uroczystości zakonnych. Druga to wniosek kapituły generalnej z 2004 roku o powstaniu scholi zakonnej służącej animacji śpiewu w Zgromadzeniu. W pierwszych latach istnienia scholi skład zespołu był zmienny. 

Od początku odpowiedzialną za scholę była s. Gregoria Dworakowska. Wraz z nią od roku 2004 w pracę scholi zaangażowane są: s. Debora Wiąckiewicz, s. Maura Leszek, s. Marianna Barzowska i s. Jonasza Kowalska. Pierwotne założenia dotyczące działalności scholi miały wymiar czysto praktyczny. Brakowało zwartej grupy osób przygotowanych do pełnienia posługi muzycznej w czasie uroczystych celebracji w Zgromadzeniu. Wraz z upływem czasu pożytecznym okazało się podjęcie pracy nad rozwojem i poprawą muzycznej strony naszych codziennych liturgii. Zaowocowało to nagraniem kilku płyt do użytku wewnętrznego w Zgromadzeniu z repertuarem Officium. Początkowo zespół wykonywał głównie proste utwory wielogłosowe dojrzewając powoli do wykonywania chorału gregoriańskiego.