Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » O nas » Skład scholi

„W morzu żyją ryby, które milczą. Zwierzęta na ziemi krzyczą, ptaki zaś, których przestrzenią życia jest powietrze i niebo – śpiewają. Morzu właściwe jest milczenie, ziemi krzyk, niebu śpiew. Człowiek natomiast ma udział we wszystkich trzech obszarach. Nosi w sobie głębię morza, ciężar ziemi i wysokość nieba, i dlatego właściwe są człowiekowi wszystkie trzy sposoby bytowania: milczenie, krzyk i śpiew. Dzisiaj widać, że pozbawionemu transcendencji człowiekowi pozostaje tylko krzyk, bo chce być wyłącznie ziemią [...]. Prawdziwa liturgia, liturgia społeczności świętych, przywraca mu Całość. Uczy go na powrót milczenia i śpiewu przez to, że otwiera mu głębie morza, uczy go latać w przestworzach bytowania anielskiego [...]. Owszem, moglibyśmy powiedzieć śmiało i na odwrót: prawdziwą liturgię rozpoznaje się po tym, że uwalnia nas od powszedniej aktywności i przywraca na powrót głębię i wyżyny, ciszę i śpiew. Prawdziwą liturgię poznaje się po tym, że jest kosmiczna, a nie na miarę jakiejś grupy. Ona śpiewa z aniołami. Milczy razem z oczekującą głębią wszechświata. I w ten sposób zbawia ziemię.”

Przytoczone słowa kard. Ratzingera z jego książki „Nowa pieśń dla Pana” są nam – osobom zaangażowanym w jakże ważną posługę w liturgii, jaką stanowi śpiew – bardzo bliskie i zawsze aktualne. Chcemy naszym śpiewaniem przywracać tę utraconą przez współczesnego człowieka całość. Chcemy wewnętrzny krzyk tęsknoty za Bogiem przemieniać w śpiew ku Jego chwale, aby mógł on prowadzić do głębokiej ciszy, w której jedynie można Go spotkać. Życzymy więc także sobie samym, by nasze śpiewanie nie tylko innych słuchających, ale także nas, prowadziło do milczenia kontemplacji.

Skład scholi:

1. s. Gregoria Dworakowska OSB (od 2004r.)
2. s. Debora Wiąckiewicz OSB (od 2004r.)
3. s. Maura Leszek OSB (od 2004r.)
4. s. Bożena Łubiarz OSB (od 2011r.) 
5. s. Karolina Gajek OSB (od 2007r.)
6. s. Marianna Barzowska OSB (od 2004r.)
7. s. Izabela Kusiak OSB (2005-2010)
8. s. Bogna Zandrowicz OSB (2004-2012)
9. s. Benedetta Górska OSB (2004-2010)
10. s. Rachela Adamczyk OSB (od 2008r.)
11. s. Jonasza Kowalska OSB (od 2004r.)
12. s. Józefa Czarnecka OSB (od 2008r.)
13. s. Bogusława Toczek OSB (2004-2008; od 2011r.)