Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Schola gregoriańska » O nas » O nas

Schola „Benedicamus Domino” jest owocem odkrycia prawdy, że „cantare amantis est”. I temu ma przede wszystkim służyć: odpowiadaniu miłością na Miłość. A że miłości nie wystarcza często jezyk, jako narzędzie komunikacji, dlatego szuka innych form wyrazu, które powiedzą więcej…

Tę formę wybrał także św. Benedykt i jego duchowi synowie i córki. To on wzywał, i nadal wzywa na kartach swojej Reguły: „Psallite sapienter!” Przez wieki zachęta świętego Zakonodawcy ożywiała troskę wspólnot benedyktyńskich o kształt śpiewu liturgicznego, który jest, jak mówi soborowa Konstytucja o liturgii, „ nieodzowną oraz integralną częścią liturgii”. To z owej troski wyrosło niezgłębione bogactwo śpiewu gregoriańskiego pielęgnowanego, rozwijanego i stale ożywianego przez pokolenia modlących się nim benedyktynów i benedyktynek. Śpiewu, który ma swój własny ciężar gatunkowy. Śpiewu, który Kościół uznał za własny.

Niesie on ze sobą wartość o tyle, o ile rzeczywiście staje się modlitwą, częścią żywej codzienności, tak, jak był powszednim chlebem dla tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce wiary. Chcemy go takim uczynić i dziś, by formował naszą wrażliwość na tajemnicę Boga obecnego w liturgii.

Dlatego pierwszym celem scholi jest animacja muzyczno-liturgiczna w obrębie Zgromadzenia, która ma na celu pogłębienie przeżywania Eucharystii i Officium divinum. Celem scholi jest także posługa śpiewu w czasie uroczystych celebracji mających miejsce w Zgromadzeniu i poza nim.  Zadaniem zespołu jest również dawanie świadectwa przez modlitwę śpiewem wobec tych, z którymi przychodzi nam się spotykać.

I, jak pokazują dzieje historii, taka muzyczna, a nade wszystko liturgiczna formacja przyniosła wspaniałe owoce świętości w postaci tysięcy benedyktyńskich świętych i błogosławionych.

W to monastyczne dziedzictwo chcemy wejść i my, siostry Benedyktynki Misjonarki.

Aby nawiązać z nami kontakt można pisać na adres: schola.benedicamus.domino@gmail.com.

Zapraszamy również do odwiedzania naszego kanału na YouTube - BenedicamusDomino1