Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Dla młodych » Spotkania młodych » Spotkanie z młodzieżą w Grajewie (02.05.2015)

 

Dnia 2 maja 2015 roku w naszej grajewskiej wspólnocie spotkałyśmy się z młodymi ludźmi przy ognisku. Mieliśmy  problem  z rozpaleniem ognia i dopiero po usilnej prośbie jednego z uczestników spotkania: „Płoń ogniu ziemi na chwałę Pana !!!” - ogień rozpalił się... modlitwa ma moc.  W końcu chodzi o to, aby we wszystkim On sam był uwielbiony. 
Taki czas służy też zawiązaniu wspólnoty, poznawaniu siebie oraz wartości, którymi żyjemy. Wszyscy mogliśmy tego doświadczyć.

Dnia 2 maja 2015 roku w naszej grajewskiej wspólnocie spotkałyśmy się z młodymi ludźmi przy ognisku. Mieliśmy problem  z rozpaleniem ognia i dopiero po usilnej prośbie jednego z uczestników spotkania: „Płoń ogniu ziemi na chwałę Pana !!!” - ogień rozpalił się... modlitwa ma moc.  

W końcu chodzi o to, aby we wszystkim On sam był uwielbiony. Taki czas służy też zawiązaniu wspólnoty, poznawaniu siebie oraz wartości, którymi żyjemy.

Wszyscy mogliśmy tego doświadczyć.