Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Dla młodych » Spotkania młodych » Adoracje czwartkowe - parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, w parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach, przygotowujemy modlitwę razem z młodzieżą w intencji nowych powołań. We wtorki spotykamy się w naszym domu, by przygotowywać tę adorację. Towarzyszył też tej intencji udział w Nieszporach.

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” jak czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne jest ważnym wezwaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W październiku i listopadzie prowadziliśmy modlitwę różańcową z prośbą, by Pan wyprawił robotników na swoje żniwo. Ufamy, że moc modlitwy jest wielka.