Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Pax Christi

Dla młodych » Spotkania młodych » Spotkanie grupy młodzieżowej Benedictus w Miechowie (27.09.2013)

 

27.09 2013r. rozpoczęliśmy kolejny rok spotkań w ramach grupy młodzieżowej Benedictus które obywają się raz w miesiącu w naszym domu w Miechowie. W tym roku będziemy podążać śladami świętych benedyktyńskich. Pierwszą święta benedyktyńską za jaką szliśmy w śladzie pierwszym była św. Scholastyka- Patronka dobrych rozmów.

Jej życie pozostało w cieniu wielkiego brata, św. Benedykta.  Legendą obrosły spotkania rodzeństwa, które odbywały się raz do roku, a szczególnie ostatnie ze spotkań Scholastyki z bratem.

Biografia świętej przechowała właściwie tylko ten epizod. Przyznajmy, że pokazuje on coś bardzo ludzkiego i zwyczajnego. Scholastyka jest patronką benedyktynek, ale można by ją uznać za patronkę dobrych rozmów.

Okazuje się, że bywają takie ulewy czy burze, które sprzyjają miłości. Ta pobożna anegdota o sprowadzeniu burzy przez łzy św. Scholastyki przypomina prawdę, że oprócz wszelkich praw, reguł czy pobożnych regulaminów, które pomagają w drodze do świętości, istnieje najważniejsza wskazówka do szukania Bożej woli: szczera i żarliwa miłość.

I jeszcze jedno. Dobra rozmowa rodzeństwa, małżonków czy przyjaciół jest pięknym Bożym darem. Takie chwile nie zdarzają się często, ale kiedy już są, warto się nimi nacieszyć i przechować w pamięci. Dobra rozmowa umacnia ludzkie więzi bardziej niż cokolwiek innego.